مجتمع تجاری زمرد

1مطلب موجود می باشد.
مجتمع تجاری زمرد درگهان این مجتمع با بیش از 7000 متر فضای مفید تجاری مجتمع مشتمل بر ۵۰۰ واحد تجاری در شهر درگهان جزیره قشم واقع شده است
مراکز خرید و بازارها

مجتمع تجاری زمرد


مجتمع تجاری زمرد با بیش از 7000 متر فضای مفید تجاری مجتمع مشتمل بر ۵۰۰ واحد تجاری در شهر درگهان جزیره قشم واقع شده است این مجتمع در…